top of page
Fugl.jpg
Biodynamisk Kraniosakralterapi

BKST er en tilnærming som anerkjenner den dype forbindelsen mellom kropp, sinn, sjel og ånd.

Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi (BKST) er bl.a. basert på læren om fosterets utvikling og man tenker at de kreftene som styrer fosterets utvikling kan være de samme krefter som kan hele kroppen gjennom livet.

At kroppen har sin egen innebygde behandlingsplan. Det som er ditt «blueprint» om du vil.

Når uløste traumatiske hendelser lagres i kroppen kan det begrense vår naturlige evne til å hele.

 

BKST er en tilnærming som handler om å lytte til din kropps opprinnelige krefter og sunnhet, det som ligger bak de symptomene du kommer med, og den kan være behjelpelig med å frisette systemets/kroppens selvhelbredende krefter.

Vi lytter til den nåværende tilstanden og støtter kroppen i å selv finne løsningen til de ubalansene som evt. er i kropp, sinn, sjel og ånd.

 

Nervesystemet vårt kan bl.a. oppdage hva som foregår i dets ytre miljø, og det kan oppdage andre nervesystem i nærheten.

Så når den som lytter til din kropp (terapeuten) selv er i kontakt med sitt parasympatiske system vil klientens nervesystem til slutt begynne å kopiere utøverens nervesystem. Den gode effekt av speilneuroner.

En enkel måte å forklare speilneuroner på er f.eks. hvordan humøret vårt endrer seg når vi omgås eksempelvis glade, triste eller sinte mennesker.

Hvis man er i nærvær av en trist person, kan man føle seg litt trist etter en stund.

Hvis man er rundt en lykkelig person, er lykken ofte "smittsom" og lar en føle seg vel.

Hvis man er i nærheten av en annen person som er rolig (i parasympatisk tilstand), vil man etter hvert også kunne føle seg rolig.

Det er i denne roen, denne hvilen, at kroppens/systemets selvhelbredende krefter kan slippe til.

Overgangen fra det Sympatiske (kamp/flukt) til det Parasympatiske (hvile og fordøyelse) nervesystemet er avgjørende for at kroppen skal kunne gå fra «opprettholdelsesmodus» til «reparasjon», slik at den kan hele.

 

Både BKST og Rosenmetoden (se under «Rosenmetoden»), handler bl.a. om avspenning.

Avspenning i muskler, skjelett, bindevev, blodårer, nervesystemet, åndedrettet.

Våre opplevelser opp gjennom livet -  både fysiske og psykiske  -   og påvirkningen fra våre omgivelser, er med å forme oss.

Når vi møter oss selv med aksept kan det hjelpe oss til virkelig å lytte inn til den iboende balansen i oss, i naturen, i livet, og da kan vi oppleve at «anstrengelsene» i livet avtar. Og de kreftene du før brukte på å anstrenge deg på forskjellige områder i livet, kan nå brukes til noe helt annet, for eksempel; som Livskraft.

 

BKST er, som i Rosenmetoden, et «fristed» der du blir lyttet til med myk berøring, uten krav og forventninger, på en respektfull måte.

Med tillit til, og kjærlighet for, livet.

Din kropp, og din sjel, får oppleve og hele, i det tempoet, den er klar til. Forandringer skjer i ditt tempo, når du er klar.

 

Begge disse metodene kan bidra til å kunne slippe taket i «den vi tror vi er og komme i kontakt med den vi virkelig er» (Marion Rosen); vårt «blueprint».

Litt bakgrunn:

 

Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi (BKST) bygger på Dr. William G. Sutherlands (1873-1954) videreutvikling av sitt eget arbeid med "The Cranial Concept in Osteopathy".

Han var elev av Dr. Andrew Still, som anses som osteopatiens far.

 

Til å begynne med var Dr. Sutherlands arbeid fundert på en biomekanisk forståelse av kroppen. Behandlingen var basert på teknikker og en forståelse av at de skulle avbalansere kroppen.

Ganske langt frem i sin karriere, i høy alder, skiftet han fokus til å lytte med hendene.

I denne fordypelsen oppdaget han, at man kunne få klientens system inn i dyp avspenning, slik at kroppens naturlige selvregulerende mekanisme kunne slippe til.

Han oppdaget også at han på denne måten fikk flere, bedre og mere vedvarende resultater av behandlingen.

 

En vesens forskjell ved Dr. Sutherlands tidlige mekaniske arbeid var at fra å lette symptomene ved å utføre teknikker fra utsiden, gikk han over til den biodynamiske tilgangen, som i stedet skaper et rom for at lindringen/helbredelsen kan skje fra innsiden - i samarbeid med kroppens egen innebygde behandlingsplan; ditt «blueprint».

Med andre ord; ved en Biomekanisk behandling kommer en del av «korreksjonen» fra behandlerens hender, mens den ved en Biodynamisk behandling kommer fra kroppens eget system. 

bottom of page