top of page
Fugl.jpg
Rosenmetoden

Rosenmetoden er en kravløs, ikke dømmende, berøringsterapeutisk metode, som kan gi deg mulighet til å kjenne trygghet og aksept nok til å utforske ditt eget potensiale.   

En metode hvor man med en myk, direkte og respektfull berøring av spent muskulatur –  ledsaget av bekreftende ord, lyttende tilnærming og oppmerksomt nærvær  –  følger klientens prosess.                                                                       

Min erfaring i løpet av de over 20 årene jeg også har arbeidet kropps og berørings-terapeutisk, er at en av nøklene til bl.a. økt selvfølelse, trivsel, velvære, stressreduksjon, smertelindring og bedre helse kan være nettopp; avspenning ved berøring. 

Nyere forskning viser at vi hele livet kan være med å påvirke hjernen til å gå fra frykt og stress-reaksjoner til å bli tryggere og våge nærhet. Når vi våger dette øker også gjerne mestrings og selv-følelsen, og vi står sterkere til å gjøre konstruktive valg i eget liv.

Metoden er utviklet av fysioterapeut Marion Rosen (1914-2012).

Hun studerte forskjellige  kroppsbehandlinger i 1930-årene,

bl.a. i en gruppe med psykoanalytiker Gustav Heyer.

Denne gruppen erfarte at behandlingstiden for psykoanalyse ble

betydelig forkortet når de samarbeidet og bidro med sine ulike kunnskapsområder. 

På begynnelsen av 80-tallet startet hun den første utdannelsen til Rosenterapeut

i Sverige (v/ Axelsons Body Work School).

Hun omtalte selv metoden som; Massasje for sjelen.

Se videoer med intervjuer/behandlinger med Marion Rosen på You Tube

marion-rosen-213x300.jpg
En god beskrivelse fra NRFs (Norske Rosenterapeuters Forening) nettside:

Følelser er viktige signaler og reaksjoner i situasjoner vi er i, alene og sammen med andre. Vi kan merke både behagelige og ubehagelige følelser konkret i kroppen. De kan oppleves som overveldende, upassende eller ikke riktige.

 

Som barn får vi ikke alltid støtte til å lære å romme følelsene våre, gi dem verdi og gi dem uttrykk. Vi kan ubevisst spenne muskler for å holde følelser på avstand, og kan da samtidig holde tilbake kontakten med vårt egentlige jeg.

 

Å søke kontroll over følelsene kan være en måte å overleve på. Over tid kan dette føre til kroniske muskelspenninger, smerter og begrenset pust, i tillegg til en avstand til vårt sanne selv.

 

Berøring og ord benyttes for å vekke klientens undring og tilstedeværelse i egen kropp. Med hender og tilstedeværelse observerer og lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Spenninger kontaktes på en myk, dyp og direkte måte, og respons og endring i klientens kropp følges med oppmerksomhet. En eventuell samtale kan benyttes for å øke bevisstheten om det som skjer i kroppen.

Når vi får støtte til å åpne opp for, gjenkjenne og akseptere alle følelser kan dyp avspenning skje.

Pusten kan utvide seg, muskelsmerter kan avta og gamle mønstre kan bli bevisst.

Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake og våger å gi slipp på muskelspenninger kan endringer skje, og vi får frihet til å velge nye veier.

Rosenmetoden – et godt alternativ hvis du…​

​​

 • har spente og verkende muskler

 • vil oppnå større kroppsbevissthet

 • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag

 • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe

 • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt

 • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre

 • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi

 
Rosenmetoden kan gi deg…

​​

 • dyp avspenning og friere pust

 • bedre kontakt med dine følelser og behov

 • større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre

 • mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet

 • opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn

 • nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket

 

«Rosenmetoden handler om en forvandling fra den du tror du er, til den du virkelig er.»   Marion Rosen

bottom of page