top of page
Fugl og himmel.jpg
Fugl og himmel.jpg
Mette Brenden, rosenterapi Oslo, rosenmetoden Oslo, kraniosakralterapi oslo, behandling for hest og hund

Mette Brenden

Etter flere år som skuespiller begynte jeg å instruere amatørteatergrupper. Det ga meg stor glede å observere hvordan det å delta og å utvikle seg i en slik sammenheng ofte hjalp den enkelte i sitt private liv. Som for eksempel at den sjenerte ble synlig, den sosialt tilbakeholdne ble aktivt deltakende. ​

 

Dette brakte meg til utdannelse i Psykodrama.

I noen år reiste jeg så rundt og arbeidet forebyggende og med konfliktløsing, i skoler og bedrifter. Senere kom jeg inn i barnevernet, først som miljøterapeut, for så å bli engasjert som veileder inn i familier, som et alternativ til institusjonsplassering,  og i fosterfamilier.

 

Underveis ble jeg mer og mer nysgjerrig på kroppen; dens historier, dens muligheter og dens evne under avspenning, til å gjenoppta sine egne selvhjelpsmekanismer. Det bragte meg til utdannelse innen Ma-Uri Bodywork , jeg er også utdannet Therapeutic Touch Practitioner og Rosenterapeut. I en årrekke var jeg hovedveileder på utdannelsen til Rosenterapeut (bl.a. ved Axelsons Bodywork School Oslo) og underviste elever i deres praksisperiode. ​

 

Som faglig påfyll og fordypning i det å lytte  -  lytte inn til det innerste i oss; både til hele vårt systems egne selvhjelpsmekanismer og, ikke minst, til den iboende roen, stillheten, som kan gi oss mulighet til å "høre oss selv"  -  "puste vår egen pust"  -  "være den vi virkelig er"  -  har jeg utdannet meg i Biodynamisk Kraniosakralterapi 2021-2023.

 

I over 30 år nå har jeg arbeidet med undervisning og terapeutisk, med enkeltpersoner og grupper i alle aldre. Der har jeg erfart viktigheten av det å i et fellesskap få et kravløst, aksepterende og kjærlighetsfullt lyttende rom til skjellsettende overganger og endringer i livet.

Så i en del år nå har jeg også reist rundt i Norge,  med en kjær kollega, og holdt Inspirasjonshelger/dager;  "Berør kroppen Nå sjelen - med røtter i Rosenmetoden" , i grupper.

 

Medlem av;                                                                                      

Norsk Skuespillerforbund (NSF),                                                                                                              Norske Rosenterapeuters Forening (NRF. Hvor jeg også var styreleder i 6 år) 

Mette Brenden

Nordahl Bruns Gate 22B

0165 Oslo

Tlf.: 934 97 076

Mail;

mbrenden@online.no

www.mettebrenden.no

bottom of page