top of page
Fugl.jpg

Mette Brenden

Etter flere år som skuespiller begynte jeg å instruere amatørteatergrupper. Det ga meg stor glede å observere hvordan det å delta og å utvikle seg i en slik sammenheng ofte hjalp den enkelte i sitt private liv. Som for eksempel at den sjenerte ble synlig, den sosialt tilbakeholdne ble aktivt deltakende. ​

 

Dette brakte meg til utdannelse i Psykodrama.

I noen år reiste jeg så rundt og arbeidet forebyggende og med konfliktløsing, i skoler og bedrifter. Senere kom jeg inn i barnevernet, først som miljøterapeut, for så å bli engasjert som veileder inn i familier, som et alternativ til institusjonsplassering,  og i fosterfamilier.

 

Underveis ble jeg mer og mer nysgjerrig på kroppen; dens historier, dens muligheter og dens evne under avspenning, til å gjenoppta sine egne selvhjelpsmekanismer. Det bragte meg til utdannelse innen Ma-Uri Bodywork , jeg er også utdannet Therapeutic Touch Practitioner og Rosenterapeut. I en årrekke var jeg hovedveileder på utdannelsen til Rosenterapeut (bl.a. ved Axelsons Bodywork School Oslo) og underviste elever i deres praksisperiode. ​

 

Som faglig påfyll og fordypning i det å lytte  -  lytte inn til det innerste i oss; både til hele vårt systems egne selvhjelpsmekanismer og, ikke minst, til den iboende roen, stillheten, som kan gi oss mulighet til å "høre oss selv"  -  "puste vår egen pust"  -  "være den vi virkelig er"  -  har jeg utdannet meg i Biodynamisk Kraniosakralterapi 2021-2023.

I første halvdel av 2024 har jeg utdannet meg videre i Biodynamisk Kraniosakralterapi til hest (og hund og andre dyr).

 

I over 35 år nå har jeg arbeidet med undervisning og terapeutisk, med enkeltpersoner og grupper i alle aldre. Der har jeg erfart viktigheten av det å i et fellesskap få et kravløst, aksepterende og kjærlighetsfullt lyttende rom til skjellsettende overganger og endringer i livet.

Så i en del år nå har jeg også reist rundt i Norge,  med en kjær kollega, og holdt Inspirasjonshelger/dager;  "Berør kroppen Nå sjelen - med røtter i Rosenmetoden" , i grupper.

 

Medlem av;                                                                                      

Norsk Skuespillerforbund (NSF),                                                                                                             

Norske Rosenterapeuters Forening (NRF. Hvor jeg også var styreleder i 6 år) 

bottom of page