top of page
Fugl.jpg
Forskning

Følgende er kun ment til informasjon og viser ikke nødvendigvis til hva som kan oppleves ved en behandling.

 

Rosenmetoden og Oksytocin :

Rosenmetoden er en av de berøringsterapier som kan fremme kroppens egen produksjon av hormonet Oksytocin.

 

Professor i fysiologi, lege og forsker KERSTIN UVNÄS MOBERG har gjennom mange år forsket på oksytocin  –  som hun betegner som ”nærhetens hormon”  –  og dets betydning og effekt. Hun mener det finnes flere måter å påvirke frisettingen av det rogivende hormonet oksytocin på, men at berøring er en av de mest effektfulle.

Når oksytocin frisettes kan det påvirke andre signalsystemer som igjen kan igangsette prosesser som bl.a.:

 

  –  reduserer redsel

  –  stimulerer sosial adferd

  –  støtter gjenkjenning og binding

  –  skaper velvære

  –  skaper ro og tillit

  –  støtter tolkning av ”kommunikative signaler”, f.eks. via lukt, hørsel og syn

  –  demper opplevelsen av smerte

  –  reduserer frisettingen av stresshormoner

  –  senker puls og blodtrykk

  –  stimulerer næringsopptak, vekst og helbred

 

Mens mye forskning er gjort på smerte og redsel, er dette en studie som viser noe av mekanismene til hva det vil si å ha det bra når vi er friske: Klikk her for å lese mer

 

En gruppe forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm har utført en studie av Rosenmetoden som er publisert i The Journal of Alternative and Complementary Science, Volume 15, Number 9, 2009, med tittelen «Rosen Method Bodywork: An Exploratory Study of an Uncharted Complementary Therapy». Denne studien er den første vitenskapelige dokumentasjonen av Rosenmetoden. Målet med studien var for det første å beskrive hvorfor klienter valgte Rosenmetoden som behandlingsform, og for det andre å beskrive hva klientene fikk ut av behandlingene. Målet med studien, metoder som ble brukt, resultat og konklusjoner kan du lese om i artikkelens sammendrag her

En oppfølgende studie er gjort av de samme forskerne. Sammendraget kan du lese her

bottom of page